Partners

Partners

In Gezondheidscentrum De Groote Wielen werken zo’n 16 zorgaanbieders samen aan uw gezondheid. Ook werken we aan een gezonde en fitte wijk. Om dit te bereiken werken we bovendien nauw samen met partners buiten het gebouw.

 • Bewonersvereniging Het Groote Hart
 • Cello, organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Gemeente ’s Hertogenbosch
 • Kinderopvangcentra
 • Onderwijsorganisaties Signum en ATO
 • Voetbalvereniging OJC
 • Welzijnsorganisatie Divers
 • Wijkraad de Groote Wielen
 • Woningbouwvereniging Brabant Wonen
 • Zorggroep van huisartsen BeRoEmD
 • Zorgverzekeraar VGZ
 • Zorgzaam Netwerk Rosmalen