Klachten

Klachtenregeling

Het is fijn om te horen wat goed gaat. Om kwaliteit te verbeteren, is het goed te horen waar het nog beter kan.

De zorgaanbieders van Gezondheidscentrum De Groote Wielen leveren zo optimaal mogelijke zorg. Toch kan het zijn dat u ontevreden bent over de dienstverlening, bejegening of anderszins. Het is belangrijk dat u uw klacht kenbaar maakt. Daardoor kunnen we de kwaliteit van zorg- en dienstverlening in ons gezondheidscentrum verder verbeteren.

Samen lossen we het op!

Bij een klacht zoeken we op korte termijn, samen met u, naar een juiste oplossing. Als u een klacht heeft, kunt u deze op verschillende manieren kenbaar maken. In een persoonlijk gesprek, telefonisch, schriftelijk of via de e-mail. Vanzelfsprekend is uw privacy gewaarborgd.

Klacht over de zorgdisciplines

Bij een klacht over de zorg en/of zorgaanbieder is het raadzaam om rechtstreeks de betreffende medewerker te benaderen. Samen met uw hulpverlener kunt u namelijk snel tot een oplossing komen.

  • Alle zorgaanbieders in het centrum hebben een eigen klachtenregeling. Deze vindt u op de site van de desbetreffende zorgdiscipline.

Klacht over het Gezondheidscentrum

Een klacht over het Gezondheidscentrum bespreekt u met de zorgcoördinator. De gastvrouwen kunnen u in contact brengen met de zorgcoördinator.

  • Als u er samen niet uit komt of u niet tevreden bent over de oplossing, dan kunt u gebruik van de externe klachtenregelingen.

Externe bemiddeling

Wilt u bemiddeling of een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht over het Gezondheidscentrum? Dan kunt u uw klacht indienen via de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)

SKGE behandeld alleen de klachten die het centrum de Groote Wielen betreffen.

Meer informatie

SKGE, Postbus 8018 – 5601 KA Eindhoven

Tel. 088-0229100 – www.skge.nl