Kernwaarden

Handelen vanuit de kernwaarden

Alle zorgaanbieders binnen Gezondheidscentrum De Groote Wielen werken samen vanuit de volgende vijf kernwaarden.

Professioneel en deskundig

Al onze zorgaanbieders leveren kwaliteit in zorg en handelen. De kennis en vaardigheden zijn up-to-date en de medewerkers zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Dit doen wij o.a. door
• scholing op het vakgebied
• actief kennis te delen in beroepsverenigingen
• deel te nemen aan samenwerkingsbanden, landelijk en in de regio.
• te voldoen aan criteria van vakspecifieke kwaliteitsmerken en registers

Het gezondheidscentrum is steeds in beweging en geeft actief richting aan het verbeteren van zorg en gezondheid.

 

Samen

In ons gezondheidscentrum heerst een sterk wij-gevoel. Als zorgaanbieders stemmen we onze werkzaamheden op elkaar af en verwijzen indien nodig naar elkaar. De lijnen in de organisatie zijn kort en duidelijk. Naast deze onderlinge samenwerking werken we ook intensief samen met zorgorganisaties in de regio, waardoor een kwalitatief hoogstaande zorg gegarandeerd is.

Wijk georiënteerd

Optimale zorg betekent voor het gezondheidscentrum dat we naadloos aansluiten bij de mensen en organisaties in de wijk. We werken actief samen in zorgprogramma’s rondom chronische aandoeningen. In deze zorgprogramma’s sluiten we aan bij de behoeften in de wijk.

 

Toegankelijk

Het centrum is toegankelijk doordat er een diversiteit aan zorgverleners onder één dak centraal in de wijk gevestigd is. Het betekent ook dat mensen uit de wijk de weg er naar toe weten te vinden en het gezicht van de medewerkers kennen.

Klantgericht

In het gezondheidscentrum staat de mens centraal. Iedereen moet makkelijk bij ons kunnen aankloppen en zich in het centrum op zijn gemak voelen. Bovendien is de zorg afgestemd op uw vraag en behoeften. We betrekken u, als ‘gebruiker’, bij de zorg in het gezondheidscentrum.