Hart- en vaatziekten

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met een hart- en vaatziekte, maar ook voor mensen die een verhoogd risico lopen op deze aandoening.

Dit programma heeft als doel:

  • Verlagen van het risico op hart- en vaatziekten
  • Verbeteren van leefstijl en welbevinden

Meer informatie

Op deze websites vindt u informatie over de verschillende hart- en vaatziekten, risicofactoren, tips hoe u het kunt voorkomen en de behandeling

Dit is een zoekmachine waarmee u een passende sport- of beweegactiviteit in de buurt kunt vinden. De activiteiten worden deskundig begeleid en afgestemd op uw mogelijkheden.

Team

Binnen het zorgprogramma Hart- en Vaatziekten werken samen: huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistent, maatschappelijk werk, diƫtist, apotheek, eerstelijnspsycholoog, specialisten, eerstelijnsdiagnostiek

Deelnemen

Heeft u belangstelling voor dit zorgprogramma? Informeer bij uw huisarts naar de mogelijkheden.