Diabetes

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met diabetes (suikerziekte).

Het programma heeft als doelen:

  • De kwaliteit van leven van u, als diabetespatiënt, verbeteren of behouden
  • Streefwaarden (of uiterst haalbare waarden) bereiken voor glucose, vetstofwisseling en bloeddruk
  • Complicaties voorkomen of uitstellen
  • Ziekte-inzicht, zelfmanagement en therapietrouw bevorderen
Team

Binnen het zorgprogramma Diabetes werken samen:
huisarts, praktijkondersteuner, maatschappelijk werk, diëtist, apotheek, eerstelijnspsycholoog, internist, eerstelijnsdiagnostiek