Depressie

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met lichte tot ernstige depressieve klachten waar ze een langere tijd aangesloten last van hebben, of regelmatig met tussenpozen.

Het programma heeft als doel

  • Depressieklachten volledig en blijvend oplossen
  • Lukt dit niet, dan wordt het doel het voorkomen van een depressieve periode en het leren omgaan met de klachten.

Meer informatie

www.thuisarts.nl/depressie

Team

Binnen het zorgprogramma Depressie werken samen: huisarts, praktijkondersteuner GGZ, eerstelijnspsycholoog, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, verslavingsconsulent, apotheek, 2e lijns psycholoog, en soms de psychiater.

Aanmelden

Heeft u belangstelling voor dit zorgprogramma? Informeer bij uw huisarts naar de mogelijkheden.