COPD (longziekte)

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen met de longziekte COPD.

Voor de korte termijn heeft dit zorgprogramma als doel:

  • Uw klachten verminderen
  • Plotselinge verergering voorkomen of verkorten
  • Uw inspanningsvermogen verbeteren

Langetermijndoelen zijn:

  • Versnelde achteruitgang van de longfunctie voorkomen of vertragen
  • Complicaties en invaliditeit voorkomen of uitstellen
  • Kwaliteit van leven, gekoppeld aan de ziekte, verbeteren
  • Zelfmanagement bevorderen: conditie, stoppen met roken, goede voeding, medicijngebruik
Team

Binnen het zorgprogramma COPD werken samen: Huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapie, diëtist, maatschappelijk werker, apotheek, longarts, eerstelijnsdiagnostiek

Longpunt ’s-Hertogenbosch

Longpunt is een ontmoetingsplek voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners. U kunt er ervaringen uitwisselen met anderen, tips opdoen en zorgen delen. Iedere maand is er een bijeenkomst. De toegang is gratis.

Kijk op http://brabant.longfonds.nl voor de volgende bijeenkomst.

Deelnemen

Heeft u belangstelling voor dit zorgprogramma? Informeer bij uw huisarts naar de mogelijkheden.