Zorgprogramma’s

Binnen gezondheidscentrum De Groote Wielen werken we met zorgprogramma's rondom chronische aandoeningen. Bij elk zorgprogramma zijn verschillende zorgverleners betrokken. Dit team stemt, samen met u, alle behandeling en begeleiding goed op elkaar af. Zo krijgt u, als patiënt, passende zorg die goed aansluit op uw persoonlijke situatie. In elk zorgprogramma houdt één zorgverlener het overzicht. Bij hem of haar kunt u terecht met al uw vragen, over uw behandeling bijvoorbeeld. Tijdens het intake gesprek wordt bekeken wat voor u haalbare doelen zijn en welke mate van begeleiding u nodig heeft om deze doelen te bereiken.

 • Diabetes

  diabetes

  Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met diabetes (suikerziekte).

  Meer over dit zorgprogramma
 • Hart- en vaatziekten

  hart-en-vaatziekten

  Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met een hart- en vaatziekte, maar ook voor mensen die een verhoogd risico lopen op deze aandoening.

  Meer over dit zorgprogramma
 • COPD (longziekte)

  copd

  Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen met de longziekte COPD.

  Meer over dit zorgprogramma
 • Depressie

  depressie

  Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met lichte tot ernstige depressieve klachten waar ze een langere tijd aangesloten last van hebben, of regelmatig met tussenpozen.

  Meer over dit zorgprogramma
 • De samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines ervaar ik als prettig. Zij zijn allemaal op de hoogte van relevante zaken die je als patiënt misschien vergeet.

 • Toen ik bij de psycholoog onder behandeling was, moest ik op een gegeven moment ook praktische zaken regelen. Gelukkig wees de psycholoog me erop dat er ook een maatschappelijk werk in het centrum aanwezig was.

 • In het gezondheidscentrum vind ik alle zorg bij elkaar. Daardoor kan ik meerdere afspraken maken, vaak aansluitend op elkaar. Heel goed!