Zorgprogramma’s

Binnen gezondheidscentrum De Groote Wielen werken we met zorgprogramma's rondom chronische aandoeningen. Bij elk zorgprogramma zijn verschillende zorgverleners betrokken. Dit team stemt, samen met u, alle behandeling en begeleiding goed op elkaar af. Zo krijgt u, als patiënt, passende zorg die goed aansluit op uw persoonlijke situatie. In elk zorgprogramma houdt één zorgverlener het overzicht. Bij hem of haar kunt u terecht met al uw vragen, over uw behandeling bijvoorbeeld. Tijdens het intake gesprek wordt bekeken wat voor u haalbare doelen zijn en welke mate van begeleiding u nodig heeft om deze doelen te bereiken.

  • In het gezondheidscentrum vind ik alle zorg bij elkaar. Daardoor kan ik meerdere afspraken maken, vaak aansluitend op elkaar. Heel goed!

  • Toen ik bij de psycholoog onder behandeling was, moest ik op een gegeven moment ook praktische zaken regelen. Gelukkig wees de psycholoog me erop dat er ook een maatschappelijk werk in het centrum aanwezig was.

  • De samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines ervaar ik als prettig. Zij zijn allemaal op de hoogte van relevante zaken die je als patiënt misschien vergeet.