Groote Wielenlaan 89
5247 JA Rosmalen
Tel: 073-6579529

info@praktijkjudithrovers.nl
www.praktijkjudithrovers.nl

Openingstijden

Dinsdag, woensdag en donderdag

Afspraak maken

Registraties

Judith Rovers is GZ-psycholoog (BIG), orthopedagoog-generalist (NVO) en kinderpsycholoog (NIP).

Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie

In mijn praktijk behandel ik kinderen en jeugdigen (4-18 jaar) en hun ouders die hulp zoeken bij onder meer:

  • Angsten (zoals faalangst, sociale angst, piekeren)
  • Somberheid en depressie
  • Verwerkingsproblemen na traumatische ervaringen
  • Onbegrepen lichamelijke klachten
  • Dwangmatig handelen of steeds terugkerende gedachten
  • Zindelijkheidsproblemen
  • Slaap- en eetproblemen
  • Sociale/contactproblemen
  • Boos/agressief gedrag
  • Ontwikkelingsstoornissen; zoals ad(h)d, autismespectrumstoornissen, ticstoornissen

Behandeling

In de behandeling maak ik o.a. gebruik van spel/integratieve therapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR en Mindfulness. Zo nodig kan psychodiagnostisch onderzoek ingezet worden.

De behandeling bestaat gemiddeld uit 5 tot 15 contacten. Daar waar nodig werk ik samen met andere disciplines uit het gezondheidscentrum of verwijs ik door naar de 'specialistische' zorg.

Vergoeding

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig voor de basis GGZ. Hierin dient de aard van de problematiek te staan. Met alle grote verzekeraars heeft de praktijk een contract afgesloten.

foto-judith