Groote Wielenlaan 91
5247 JA Rosmalen
Tel: 06-23206934

info@ppdegrootewielen.nl
www.ppdegrootewielen.nl

Openingstijden

Yolie: dinsdag, donderdag, vrijdag
Ronald: maandag, woensdag

Afspraak maken

Yolie Dijkers 0623206934.

Ronald Walboomers 0638078305.

Bij het inspreken van de voicemail bellen wij u zo snel mogelijk terug. Het is ook mogelijk om een SMS bericht of een email te sturen.  

Via de website kunt u zich digitaal aanmelden.                             

Registraties

 • Geregistreerd eerstelijnspsycholoog NIP
 • Geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog
 • EMDR practitioner

Psychologiepraktijk De Groote Wielen

Psychologiepraktijk de Groote Wielen biedt eerstelijnszorg. Sinds 2014 valt dit onder de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGz). Wij werken daarbij nauw samen met de huisartsen en praktijkondersteuner in het gezondheidscentrum.

Yolie Dijkers: “In 1991 ben ik afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht in de richting psychologie van arbeid, gezondheid en organisatie. Vervolgens heb ik 15 jaar bij de ArboUnie gewerkt en sindsdien sta ik geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog. Vanaf 2006 heb ik gewerkt in een praktijk voor eerstelijnspsychologie in Best waarbij ik ook mijn registratie tot eerstelijnspsycholoog NIP heb behaald. In 2009 ben ik gestart met Psychologiepraktijk De Groote Wielen in het gezondheidscentrum”.

Vanaf januari 2019 krijg ik een nieuwe collega. Ronald Walboomers zal op maandag en op woensdag aanwezig zijn.

Wij bieden hulp aan volwassenen met problemen van psychische aard. Denk daarbij aan angsten, depressieve gevoelens, paniek aanvallen of onbegrepen lichamelijke klachten.

Vergoeding

 • Vanaf 2014 wordt Generalistische basis GGZ (GBGGz) volledig vergoed vanuit de basiszorgverzekering.
 • De verzekeraar verrekent wel uw eigen bijdrage en uw eventueel afgesloten eigen risico met u voor zover dit nog niet is verbruikt.
 • Vergoeding hangt af van ernst van uw problematiek. De behandelaar geeft aan binnen welk zorgtraject u geholpen kan worden. Gemiddeld bestaat dit uit 5, 8, of 12 consulten.

Voorwaarden

 • U hebt een verwijzing van uw huisarts nodig voor GBGGz;
 • De datum op de verwijsbrief dient vóór het eerste consult bij de praktijk te liggen;
 • In de verwijsbrief dient te staan dat er een vermoeden van een DSM-stoornis is.

Niet alle zo genoemde DSM-stoornissen vallen onder de vergoede basiszorg. Aanpassingsstoornissen, leerstoornissen, relatie- en werkproblemen worden bijvoorbeeld niet vergoed. Het kan zijn dat deze wel vergoed worden vanuit uw aanvullend pakket. Ook zijn sommige werkgevers bereid bij te dragen aan de behandeling.

foto yolie

Specialismen


Wij zijn cognitief gedragstherapeuten en maken gebruik van de volgende methoden en technieken:

 • EMDR, gerichte behandelmethode voor ingrijpende ervaringen.
 • Mindfulness, levenshouding die zich kenmerkt door acceptatie van onvermijdelijke negatieve en positieve ervaringen.
 • ACT (Acceptance en Commitment Therapie), richt zich op zaken die je op directe wijze kunt beïnvloeden, zoals je eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten.
 • IBSR, is een methode om gedachten te onderzoeken en uit te dagen. Dit gebeurt aan de hand van 4 vragen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om anders naar zaken te kijken met als gevolg minder stressvolle reacties op een situatie.