Themasessie Positieve Gezondheid

13 februari 2019

Met het gehele gezondheidscentrum willen we ons het komende jaar gaan focussen op Positieve Gezondheid. Een term die de afgelopen periode op steeds meer plekken opduikt, maar nog niet voor iedereen duidelijk is.

In januari hebben we dan ook een themasessie gehad met alle disciplines van het centrum om uit te zoeken wat dit betekent en hoe we het toe kunnen passen binnen ons werk, zodat we nog meer bij kunnen dragen aan de gezondheid van de bewoners van deze wijk.

In het kort betekent de term Positieve Gezondheid een andere manier van kijken naar ziekte en gezondheid. Niet alleen uitgaan van de klacht, maar ook oog hebben voor de kracht en mogelijkheden van iemand. Waarom heeft iemand klachten? Wat staat het herstel in de weg of wat zou het functioneren juist kunnen bevorderen. Dus meer kijken naar de mens als geheel in zijn leefsituatie. Hierin staan het gesprek aangaan, regie nemen en eigen keuzes maken centraal.

Er een werkgroep met verschillende disciplines samengesteld die het komende jaar gaat onderzoeken en kijken hoe we positieve gezondheid meer vorm kunnen geven binnen ons Gezondheidscentrum. Ook de gemeente ’s Hertogenbosch en het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben positieve gezondheid als speerpunt, hierin kunnen we elkaar mooi aanvullen.

Wilt u meer lezen over Positieve Gezondheid? Kijk dan eens op iph.nl voor meer informatie!

Meer nieuws

Terug naar overzicht