Ik Pas

11 februari 2016

IkPas is dè beweging in Nederland voor tijdelijk geen alcohol drinken.
30 of 40 dagen geen alcohol drinken, fris de lente in, een maandje detoxen.
IkPas is een uitdaging voor jezelf, om te kijken wat een maand zonder alcohol met je doet.
Veel deelnemers van de editie van vorig jaar gaven aan onbewust een patroon te hebben aangenomen waarbij het vanzelfsprekend was dat ze 1 of meerdere glazen alcohol per dag dronken. Door bewust een keuze te maken om wel of niet te drinken, doorbraken ze het patroon en was alcohol niet meer vanzelfsprekend. Ook heeft een groot deel van de deelnemers positieve lichamelijke veranderingen ervaren: ze voelden zich fitter en scherper, sliepen beter, vielen af en hadden een betere huid. ikpas.nl

Meer nieuws

Terug naar overzicht