Suske en Wiske en Tante Biotica

23 september 2015

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een speciale editie van Suske en Wiske uitgebracht over het juiste gebruik van antibiotica om de verdere ontwikkeling van antibioticaresistentie tegen te gaan.
Minister Schippers heeft deze uitgave gestuurd naar alle huisartsenpraktijken. Een exemplaar ligt ter inzage in de wachtkamer.
Deze editie is digitaal te downloaden via:
www.rijksoverheid.nl/documenten/suske en wiske.

Bacteriën kunnen een infectie veroorzaken waardoor mensen ziek kunnen worden. Soms is een antibioticum noodzakelijk om deze infectie te bestrijden. Door het onnodig gebruik van antibiotica kan resistentie ontstaan: steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica. Dit levert een gevaar op voor de volksgezondheid, doordat infecties steeds moeilijker te behandelen worden en ze hiermee levensgevaarlijk kunnen worden.
Een juist gebruik van antibiotica moet deze ontwikkeling tegen gaan.
Antibiotica werken niet bij infecties die veroorzaakt worden door virussen.

In de huisartsenpraktijk zien wij dagelijks mensen met klachten van de luchtwegen, zoals een verkoudheid en hoesten. In veel gevallen wordt dit veroorzaakt door een virale of een milde bacteriële infectie. In beide gevallen is het geven van een antibioticum niet zinvol en zullen de klachten vanzelf over gaan na 1-3 weken. Antibiotica kunnen tevens vervelende bijwerkingen geven. In sommige gevallen is het wel zinvol om een antibioticum voor te schrijven, zoals bij (het vermoeden op) een longontsteking, bij ernstig zieke mensen of bij mensen die aanhoudend koorts hebben( > 5 dg) of opnieuw koorts krijgen in dezelfde ziekteperiode.
Bij mensen met een chronische aandoening, een verminderde afweer, jonge kinderen en ouderen worden antibiotica laagdrempeliger voorgeschreven vanwege het gevaar op een ernstig verlopende infectie.
Indien u met luchtwegklachten bij de huisarts komt, zal hij of zij een inschatting maken of het geven van een antibioticum zinvol is. Bij twijfel over het bestaan van een longontsteking kan de huisarts door middel van een vingerprik het zogenaamde CRP bepalen.

Meer nieuws

Terug naar overzicht